Schowek00,00 zł
Twój schowek jest pusty
Koszyk00,00 zł
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Blog » Nowości na blogu » Konkurs ,,Poznaj świat z MundiMap”
Oferta Święta 2023 promocje

Konkurs ,,Poznaj świat z MundiMap”

Regulamin konkursu "Poznaj świat z MundiMap”


Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest firma ARTGLOB Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź, NIP: 8970012195
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terytorium RP.
5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
6. Konkurs trwa od 25.10.2023 r. 19:00 do 08.11.2023 r. 23:59.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: 12.11.2023 r. za pośrednictwem fanpage’a artglob_pl na Facebooku.
8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage'a na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/artglobpl .

Zadanie konkursowe
9. Zadanie konkursowe polega na:
a) dodaniu do obserwowanych fanpage'a organizatora (artglob_pl),
b) opisaniu w kreatywny sposób: Co jest według Ciebie największym walorem mapy interaktywnej MundiMap i dlaczego to Ty powinieneś ją wygrać?
c) zaproszeniu do zabawy w konkursie 2 osób poprzez oznaczenie ich w komentarzu z zadaniem konkursowym.
10. Każdy uczestnik może opublikować tylko jedno zgłoszenie.
11. W konkursie zostanie wyłonionych 3 zwycięzców.
12. Nagrodę główną wygrywa osoba, która wykona zadanie konkursowe, a jej komentarz zdobędzie najwięcej polubień. Kolejne komentarze z największą ilością polubień zdobędą nagrodę drugą i trzecią.
13. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook oraz poprzez oznaczenie w komentarzu pod postem konkursowym.
14. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
15. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda
16. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – interaktywna mapa świata MundiMap
II-III miejsce – mapa ścienna świata 100x70 cm
17. Organizator przewidział trzy nagrody (I, II, III miejsce).
18. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie Organizatora lub Organizator wyśle ją pocztą na adres wskazany przez Zwycięzcę.
19. Nagrodę należy odebrać najpóźniej do dnia 31.12.2023 r. po tym czasie Nagroda traci ważność.
20. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na swoim fanpage.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
23. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook/Instagram, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje
24. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: bok@artglob.pl
25. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs – Poznaj świat z MundiMap).
26. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny
27. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest ARTGLOB Sp. z o.o. ul. Rąbieńska 18, 94-227 Łódź. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
28. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Instagramie (artglob_pl).
29. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe
30. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
31. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
32. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (artglob_pl).
33. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Nowości na blogu
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności
Nie pokazuj więcej tego komunikatu